Ga naar de inhoud

Wettelijke bepalingen

HOOFDKANTOOR

GOLIAT CONTAINERS 224 rue Henri Darré 62400 Béthune Contactpersoon Telefoon: 03 66 72 08 72 Fax: 09 72 19 19 06 Email: contact@goliat.fr

REGISTRATIE

RCS ARRAS 529 675 282 00014 - APE4690Z - VAT NR. : FR 85 529675282

ACCOMMODATIE

OVH 2, Rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix Cedex1

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Het geheel van deze site, met name de teksten, logo's, tabellen, iconografische en fotografische voorstellingen, downloadbare documenten en alle elementen van de broncode, zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. De volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van een van deze elementen, op welke drager dan ook, is dus strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GOLIAT Containers.

4-2 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 is deze website gedeclareerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) [www.cnil.fr].

4-3 GEREGISTREERD ONDER NUMMER 1642900, GEDATEERD 7 JANUARI 2013.

Tijdens uw bezoek aan de site kan u gevraagd worden om ons persoonlijke informatie te verstrekken via verschillende formulieren. Deze informatie wordt geautomatiseerd verwerkt. Deze informatie is alleen bedoeld voor goliat.fr die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van uw verzoeken. Deze informatie wordt bewaard gedurende de tijd die nodig is voor hun behandeling. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978). U kunt dit recht uitoefenen: - Per e-mail naar het volgende adres: contact@goliat.fr - Per post geadresseerd aan : GOLIAT Containers - 224 rue Henri Darré - 62400 Béthune - France Cookies De door onze site gebruikte cookiebestanden hebben een tweeledig doel: - Het tijdelijk opslaan van uw voorkeuren of selecties tijdens uw bezoek. - Om ons in staat te stellen statistieken over de bezoeken ter plaatse op te stellen. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens. Er is geen risico verbonden aan het accepteren van cookies op deze site. Ze bevatten alleen een anoniem identificatienummer. Ze kunnen niet als code worden uitgevoerd of virussen bevatten.

4-4 VERANTWOORDELIJKHEID

GOLIAT Containers wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle informatie, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar website. Bovendien kan elke beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen, niet de verantwoordelijkheid van Goliat Containers zijn. Goliat containers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website. Onze website bevat ook links naar sites van derden waarvoor de bovenstaande vermeldingen niet van toepassing zijn.